aboutus
QC Hồ sơ
1 tiền sản xuất
Bộ phận mua hàng của chúng tôi sẽ mua lại nguyên liệu từ nhà cung cấp đáng tin cậy và có uy tín. Kho sẽ kiểm tra các tủ và tất cả các bộ phận một cách cẩn thận, trong khi đó bộ phận R & D của chúng tôi sẽ kiểm tra bộ dụng cụ trò chơi để đảm bảo phần mềm hoàn hảo trước khi cài đặt.
2, Giữa sản xuất
Tất cả các máy đều được tuân thủ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi đã đào tạo thanh tra, những người sẽ giám sát việc cài đặt.
3, Sau sản xuất
Sau khi cài đặt, máy sẽ được kiểm tra ít nhất 48 giờ trong nhà máy. Chúng tôi có các kỹ thuật viên sẽ chơi và kiểm tra máy.


Chứng chỉ
Chi tiết liên lạc